MP účtovníctvo


Systém našej práce:Vy sa naplno venujete svojmu podnikaniu, pričom odkladáte všetky účtovné doklady (výpisy z bankových účtov, vyšlé a došlé faktúry, pokladničné bločky, príjmové a výdavkové doklady a iné).


  • Následne si dohodneme osobné stretnutie, najlepšie s dostatočným predstihom, aby sme Vám stihli urobiť predbežný výpočet daňovej povinnosti. Výhoda pre Vás – viete sa vopred zariadiť.
  • Môžete nám tiež poslať doklady e-mailom alebo poštou
  • Ak máte možnosť poskytnúť nám vzdialený on line prístup k účtovníctvu a potrebným dokladom, zabezpečíme Vám naše služby a nemusíte vynakladať výdavky na kancelársky priestor


Po odovzdaní všetkých účtovných dokladov, dostanete od nás v dohodnutom termíne profesionálne vypracované účtovníctvo a návrh daňového priznania na CD aj v papierovej forme. Poradíme Vám s daňovou optimalizáciou i so ďalšími špecifikami, ktoré by ste potrebovali vedieť.

kontakt

Ing. Marian Pavla
+421 949 188 246
mpuctovnictvo@gmail.com
© MP účtovníctvo 2010, Webmaster: www.shay.sk